Yargıtay Başkanı Akarca’dan yeni anayasa açıklaması

Yargıtay Başkanı Akarca’dan yeni anayasa açıklaması

43
0
PAYLAŞ

Yargıtay Başkanı Akarca'dan yeni anayasa açıklaması

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akarca, “Yeni anayasa hazırlanması iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girdi. Biz de bu arayışı destekliyoruz.” ifadeleri kullandı.

“>

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, “Yeni anayasa hazırlanması iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girdi. Biz de bu arayışı destekliyoruz.” deyimini kullandı.

AA’nın haberine göre, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşan Akarca, “Yeni yargı yılını vatandaşlarımıza ve herkese adalet, özgürlük, sağlık ve refah getirmesi temennisiyle açıyorum. insanlar.” dedi.

Yeni hizmet binasının temelinin Yargıtay’ın 150. yıl dönümü olan 6 Mart 2018’de atıldığını hatırlatan Akarca, 190 bin metrekarelik arsa üzerine 422 bin metrekare kapalı alana sahip binaların inşa edildiğini bildirdi. metrekare.

Yeni hizmet binasının sadece Yargıtay personeline değil, avukatlar ve yargı hizmeti alan taraflara da uygun olarak planlandığını hatırlatan Akarca, Yargıtay’ın daha önce 6 ayrı binada görev yaptığını hatırlattı. yeni hizmet binası ile anayasal görevini layıkıyla yerine getirmesi için temel bir ihtiyacın karşılandığını söyledi.

Akarca konuşmasında temel değerlere ve güncel konulara değinerek, “İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerinde yükselen Yargıtay’ın vizyonu, büyük Türk milletine nesiller boyu hizmet etmektir. adaletin en ileri standartlarını uygulayarak.” dedim.

Yaşadığımız yüzyılda dünyanın insan hakları açısından bir gurur tablosu çizmediğine dikkat çeken Akarca, “insan hakları” kavramının güçlü devletlerin zayıf devletlere müdahale etme aracı olarak kullanıldığını söyledi. Akarca, bu anlayışın insanlığa barış, refah ve mutluluk getirmekten uzak olduğunu ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ’cüleri koruyan ülkeler olduğunu belirten Akarca, “Türkiye, 2016’daki hain darbe girişiminin izlerini silmek için hâlâ büyük çaba gösteriyor. darbeciler ve destekçileri çeşitli şekillerde savundukları temel değerlerle tamamen çelişmektedir.” dedi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA DESTEK

Mehmet Akarca, gündeme gelen yeni anayasa çalışmalarını da desteklediklerini belirtti. Yeni anayasa çalışmalarında hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar getirilmesi gerektiğine işaret eden Akarca, şöyle devam etti:

“Yeni bir anayasanın yapılması iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girdi. Biz de bu arayışı destekliyoruz. Türkiye’nin daha iyi bir Anayasa yapabilecek köklü bir demokrasi kültürüne sahip olduğuna inanıyoruz. inisiyatif, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar getiriliyor. “Anayasanın, doğrudan vatandaşın ilgi alanına girmeyen devlet teşkilatına ilişkin ayrıntılarla hantal olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Anayasa, devlet organları nezdinde vatandaşlar tarafından benimsenen bir toplumsal sözleşme metni olarak hazırlanmalıdır. Anayasa, hukuk kültürümüzün mayası olmalıdır.”

“GÜNLÜK HAYATTA SUÇ OLUŞTURAN HER SÖZ VE DAVRANIŞ SOSYAL MEDYADA DA SUÇ OLUR”

Son yıllarda gerçekleştirilen reform çalışmalarıyla yargıya olan güvenin her geçen gün arttığını belirten Akarca, kamuoyunun yargıya güveninin az olduğu yönündeki haber ve yorumların doğru olmadığını savundu.

Açılan davaların hakim ve savcılarımızın özverili çalışmalarıyla sonuçlandığını belirten Akarca, ceza davalarında yargılamanın tutukluluk olmadan yapılmasının esas olduğunu, tutukluluk tedbirinin istisnai bir durum olduğunu söyledi.

“Suçluluğu nihai bir mahkeme kararıyla belirlenmedikçe bir kişi suçlu kabul edilemez.” Akarca, bu ilkenin insan hakları ve ceza hukuku açısından temel bir ilke olduğunu belirtti.

Bir kişinin yargılanmak üzere hazırlık soruşturması sırasında serbest bırakılmasının veya tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının beraat anlamına gelmediğini belirten Akarca, “Basında ve özellikle sosyal medyada Türk yargısı aleyhine yapılan kara propaganda, Hukukun doğru işleyişi sonucunda kabul edilmesi gereken bazı salıverme kararları bahanesiyle halkımızın faaliyetlerine güvenmemesi gerekir.” dedim.

Akarca, sosyal medya kullanımının sağladığı imkânların yanı sıra bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerinin ihlali açısından riskler taşıdığına işaret ederek, yargı mensuplarının sosyal medya üzerinden siyasi, etnik, mezhepsel ve cinsiyetçi mesajlar göndermemeleri gerektiğini söyledi. medya.

Sosyal medya kullanımının yargı açısından bir diğer boyutunun da devam eden yargı süreçlerine müdahalesi olduğunu kaydeden Akarca, Anayasa’nın 138. maddesini hatırlatarak, “Hiçbir organ, merci, merci veya kişi mahkemelere talimat ve talimat veremez. ve yargı yetkisini kullanan hâkimler genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.” dedim.

Yargıyı etkileme çabalarının çoğunlukla sahte hesaplar üzerinden yapıldığını ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunan Akarca, şöyle devam etti:

“Çoğunlukla sahte hesapların arkasına saklanan kullanıcıların sosyal medyada yargı süreçleriyle ilgili yorumlar yapması bu anayasal ve evrensel hukuk ilkesinin ihlalini kronikleştirmiştir. Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış suçtur. sosyal medyada da suç.Genel olarak, mahkemeler yargılama sırasında tavsiye ve önerilerde bulunur.Suç olmasının yanı sıra, bu davranışın yargının işleyişine ciddi şekilde zarar verdiği açıktır.Kamuoyunun demokratik hak arayışına saygımız sonsuzdur. ve hassasiyetleri yönetmelikle giderilmelidir.”

“SON YILLARDA YARGI YETKİSİ YARGININ KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN ETKİLİ MAHKEME ARAÇLARI GELİŞTİRDİ”

Yargıtay Başkanı Akarca, bir ülkenin yargı sisteminin temelinin, halkın mahkemelerin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve şeffaflığına, yargıçların dürüstlüğüne ve yargı süreçlerinin etkinliğine duyduğu güvene dayandığını belirtti.

Akarca, Yargıtay’ın son yıllarda gerçekleştirdiği reform çalışmalarının üç ana sütun üzerine inşa edildiğini belirtti: etik, şeffaflık ve yargı kalitesi. 2017 yılında uluslararası yüksek standartları yansıtan bir yargı etiği sisteminin geliştirildiğini belirten Akarca, “Reform çabalarımızın ikinci ayağını oluşturan şeffaflık konusunda, ‘Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi (İstanbul Bildirgesi)’ çerçevesinde geliştirilmiştir. liderliğinde ve Yüksek Mahkeme tarafından ev sahipliği yaptı ve bu bildirge Birleşmiş Milletler tarafından 2019 yılında kabul edildi. Milletlerin Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından kabul edildi.” dedi.

Akarca, “Yargıtay, son yıllarda yargı kalitesinin artırılması açısından etkin mahkeme araçları geliştirdi. Dosya Takip Sistemi, Dosya Eksik Tamamlama Sistemi, her dosyaya bireysel ilgi gösterilmesine olanak sağlayan raporlama ve izleme yöntemleri ile davayı yönetebilme kapasitesi” dedi. ofislerimizin iş akışı oldukça yüksek. güçlendi.” ifadeleri kullandı.

Geçmişte Yargıtay’da yapılan reformlara da değinen Akarca, dava yoluyla mahkemelere intikal eden uyuşmazlıkların sayısının azaltılması gerektiğini ifade etti.

“HUKUKUN KALİTESİ AVUKATIN KALİTESİNE BAĞLIDIR”

Akarca, yaptığı konuşmada hâkim ve savcıların kalitesine değinerek, terfi ve atamalarda liyakatin esas olduğunu belirtti. “Yargının bağımsızlığı, hâkimlerin performansının ölçülmesine engel değildir. Aksine, performansın izlenmesi ve yönetilmesi için mahkeme araçlarının şeffaf bir şekilde uygulanması, kamuoyunun hâkimlerin bağımsızlığına ve tarafsızlığına olan güvenini artıracak bir unsurdur.” dedi.

Yargı sisteminin kalitesinin bağlı olduğu bir diğer değişkenin de hukuk eğitimi olduğuna işaret eden Akarca, “Hukukun kalitesi avukatın kalitesine bağlıdır” dedi. dedim.

Akarca sözlerini şöyle tamamladı:

“Hepimizin bildiği gibi, ‘Adalet Mülkiyetin Temelidir.’ Halkın refahı, toplumun huzuru, bireyin özgürlüğü, güçlü bir ekonomik düzen ve iyi işleyen bir demokrasi ancak adaletle mümkündür.Konuşmamda da belirttiğim gibi Yargıtay, aziz Türk milletine her geçen gün daha nitelikli yargı hizmeti vermektir. O noktada olacağımıza yürekten inanıyorum.”

“>


;”>

  • Yargıtay
  • Mehmet Akarca
  • yeni anayasa
PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK