Sosyal medya düzenlemesine ilişkin çarpıcı anket sonucu

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin çarpıcı anket sonucu

85
0
PAYLAŞ

Sosyal medya yönetmeliğine ilişkin çarpıcı anket sonucu

Dünyaca ünlü araştırma şirketi Areda Survey, sosyal medya düzenlemesine ilişkin “Vatandaşın Sosyal Medya Algısı” adlı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre, “yasadışı içeriklerin kaldırılması” ve “temsilci bulundurma zorunluluğu” maddelerine olumlu yanıt veren katılımcı sayısında artış gözlemlendi.

Araştırma şirketi Areda Survey, sosyal medya düzenlemesine ilişkin “Vatandaşın Sosyal Medya Algısı” analizinin sonuçlarını paylaştı. Sosyal medyadaki yasa dışı içeriklerin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için sosyal ağların Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirmesini doğru buluyor musunuz? ‘ sorusuna katılımcıların yüzde 69,4’ü evet yanıtı verdi. Araştırma şirketi tarafından Temmuz 2020’de gerçekleştirilen sosyal medya algısı araştırmasında katılımcılara aynı soru tekrar sorulmuş, bu sefer katılımcılar ilgili soruya yüzde 59,0 ile evet yanıtı vermiştir.

DHA’da yer alan habere göre; Eylül 2021’de gerçekleştirilen ankette katılımcılara yöneltilen bir diğer soru ise katılımcıların yüzde 82,6’sının ‘Yalan, iftira, hakaret, özel hayatın dokunulmazlığı ve kişisel verilerin korunmasına yönelik bir sosyal medya düzenlemesini doğru buluyor musunuz? evet cevabını verdi.

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından 10-13 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen ‘Sosyal Medya Algı Anketi’ne bin 280 kişi katıldı. Söz konusu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden CAWI (Computer Aided Web Questionnaire) ile gerçekleştirilmiştir.

SOSYAL MEDYA YÖNETMELİĞİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

‘Sosyal medyada ifade özgürlüğü’ konulu araştırmanın sonuçlarına da yer verildi. ‘Sosyal medya düzenlemesinin internette ifade özgürlüğüne tehdit oluşturduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusuna vatandaşların yüzde 53.4’ü hayır, yüzde 41,2’si evet dedi. İfade özgürlüğüne ‘kısmi’ bir tehdit olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 5,3’tür. 25-34 yaş grubundaki katılımcılar yüzde 80,5 ile en fazla hayır cevabı verirken, 55 yaş ve üzeri katılımcılar yüzde 55,9 ile evet dedi. Lisans eğitimini açıklayanların yüzde 67,4’ü düzenlemenin özgürlüğe tehdit oluşturmadığını söylerken, eğitim durumunu ilkokul olarak tanımlayanların yüzde 49,7’si en çok evet yanıtı veren kesimi oluşturdu.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 57,6’sı sosyal ağlarda Türkiye’ye siyasi, askeri ve istihbarat alanında operasyon yapıldığına inanıyor. Sahte hesaplarla yürütülen algı faaliyetlerinden özellikle rahatsız olan katılımcıların yüzde 87’si sahte hesapların engellenmesini istiyor.

“YURTTAŞ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YÖNETİLEN ALGIYA KARŞI OPERASYON”

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından 1.280 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen sosyal medya algı araştırması, vatandaşların çevrimiçi platformlar hakkındaki görüşlerine de ışık tuttu. Araştırmaya göre, vatandaşların %53.4’ü sosyal medya düzenlemesinin internette ifade özgürlüğüne tehdit oluşturduğunu düşünmüyor. Katılımcıların yüzde 57,6’sı Türkiye’ye yönelik siyasi, askeri ve istihbarat operasyonlarının sosyal ağlar üzerinden yapıldığını düşünüyor. Özellikle sahte hesaplar üzerinden gerçekleştirilen çeşitli algı operasyonlarından rahatsız olan katılımcıların yüzde 87’si sahte hesapların engellenmesini istiyor. İnternet kuşağı olarak nitelendirilen 18-24 yaş grubunun tamamı trol hesaplardan rahatsız.

“OPERASYON”

“Sosyal ağlarda Türkiye’ye yönelik siyasi, askeri ve istihbarat operasyonları olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 57,6’sı evet, yüzde 29,5’i hayır dedi. Areda Araştırma tarafından Temmuz 2020’de gerçekleştirilen sosyal medya algısı araştırmasında aynı soru katılımcılara tekrar sorulmuş, bu sefer katılımcılar yüzde 45,5 ile evet ve %35,4 ile hayır cevabını vermiştir.

Eylül 2021 anketinde katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde en yüksek evet cevabını yüzde 79,1 ile 25-34 yaş grubu verdi. İlgili soruya evet diyenlerin yüzde 64’ü eğitim durumunu mezun olarak tanımlarken, lisans mezunlarının yüzde 72,6’sı sosyal medya üzerinden ameliyat olduğunu düşündü.

SAHTE HESAPLARI ENGELLE

Ankette “Sosyal ağlarda sahte hesapların açılmasını önlemek için bir düzenleme yapılmalı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 87’si evet, yüzde 12,6’sı hayır dedi. Temmuz 2020’de gerçekleştirilen sosyal medya algı anketinde katılımcılara aynı soru sorulmuş, bu sefer yüzde 91,1 evet ve yüzde 8,9 hayır yanıtı vermiştir. Eylül 2021 anketinin ilgili sorusuna en yüksek evet cevabını yüzde 93 ile 55 yaş ve üstü vatandaşlar verdi. Eğitim düzeyini ilkokul olarak belirten katılımcıların yüzde 90,6’sı sahte hesapları önleyen bir düzenleme istiyor.

TROL HESAPLARI RAHATTIR

Araştırmada, “Troll hesaplardan rahatsız mısınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 95,3’ü evet, yüzde 3,4’ü ise hayır dedi. İnternet kuşağı olarak tanımlanan 18-24 yaş grubu katılımcıların ilgili soruya yüzde 100’ü evet derken, mezun olarak eğitim durumunu belirtenlerin yüzde 97,7’si trol hesaplardan rahatsız olduğunu belirtiyor.

SİYASİ YÖNLENDİRME DÖNÜYOR

‘Sosyal medyada siyasi konularda algı operasyonları yapıldığını düşünüyor musunuz?’ Katılımcıların yüzde 87,6’sı soruya evet derken yüzde 5,7’si hayır cevabını verdi. İlgili soruya kısmen cevap verenlerin oranı yüzde 4,2, fikri olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 2,5 oldu. Ankete katılan 18-24 yaş grubu katılımcılarının yüzde 93’ü sosyal medyanın siyasi algıyı şekillendirdiğini belirtirken, mezun olanların yüzde 88,3’ü bu soruya evet yanıtı verdi.

SOSYAL DENETİM ALIN

Araştırmanın dikkat çeken sorularından biri de ‘Sosyal medya kontrolünü organize etmek için sosyal medya başkanlığı kurulmalı mı?’ oldu. İlgili soruya %61,8’i evet cevabı verirken, hayır diyenlerin oranı yüzde 28,5, fikri olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 9,7 oldu. Sosyal medyada kontrol sağlanması istenen yapılanmaya en yüksek evet cevabını yüzde 79,3 ile 25-34 yaş grubu verirken, bu yaş grubunu yüzde 58,2 ile 35-44 yaş grubu izledi. İlgili soruya evet yanıtı verenlerin yüzde 75’i eğitim durumunu lisans, yüzde 63,7’si lisansüstü olarak açıklamıştır.

SAHTE HABER KEŞFEDİLEBİLİR

Araştırmada ayrıca sosyal medya kullanıcılarının sahte haber algısı da tartışıldı. “Sosyal medyada yalan haberleri ayırt edebileceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna vatandaşların yüzde 68,2’si evet, yüzde 16,5’i hayır dedi. İlgili soruya kısmen cevap verenlerin oranı yüzde 15,4 oldu. Sosyal medyada yalan haber yakaladığını iddia edenlerin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle: “18-24 yaş grubunda yüzde 100, 25-34 yaş grubunda yüzde 62,9, 35-44 yaş grubunda yüzde 70,4. grubunda yüzde 56, 45-54 yaş grubunda ise 6, 55 yaş ve üzeri katılımcıların oranı yüzde 58,5.

Araştırmaya katılanların yüzde 50,2’si erkek iken, kadın katılımcıların oranı yüzde 49,8 oldu. Verilere göre 18-24 yaş grubundaki katılımcıların oranı yüzde 15,3 oldu. 25-34 yaş grubundaki vatandaşların katılım oranı yüzde 23,2 iken, bu oran 35-44 yaş grubunda yüzde 24, 45-54 yaş grubunda yüzde 16,7, 55 ve üzeri yaş grubunda ise yüzde 20,8 oldu. . Katılımcıların eğitim durumlarının analizinde mezunların yüzde 3,1’inin, lisans öğrencilerinin yüzde 18,7’sinin, lise mezunlarının yüzde 26’sının ve ilkokul mezunlarının yüzde 52,2’sinin araştırmaya katıldığı görülmüştür.


  • sosyal medya
  • sosyal medya hukuku
  • sosyal medya düzenleme
  • temsilci
PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK